Den 8. september afholdt vi en refleksions-workshop for 60 unge på Ungdommmens Folkemøde. Målet var, igennem kreative og sanselige veje at få unge fra hele landet og fra vidt forskellige ungdomskulturer i demokratisk dialog om ét fælles tema: Udenforskab. Sammen med deltagerne skabte vi et socialt øvelokale med fokus på tillid og samskabelse, hvor vi sammen kunne udforske og øve os på medborgerskabet. Her tog de unge pladsen i centrum, som katalysator for udvikling. 

HØRT underviste i improvisation, aktiv lytning og dialog, mens Fryshuset bidrog med et oplæg om udenforskab. De 60 deltagere indgik aktivt i praktiske og refleksive øvelser samtidig med, at de var omdrejningspunkt for og medskabere af det endelige kunstneriske resultat – et fortællekoncept, hvor deltagerne tog ordet med afsæt i deres erfaringer og bidrog til en større fælles forståelse af, hvordan udenforskab og marginalisering kunne se ud og opleves.

Workshoppen var støttet af Interkulturelt Center og Slots- og Kulturstyrelsen.