ANNE - Den gennemsnitlige kvinde

 

Anne er den gennemsnitlige danske kvinde. Hun er 42 år og læser familiejournalen.

HØRTs "Gennemsnitlig..."-udstillinger er en interaktiv dialog om emner, som skal nuanceres eller gøres tilgængelige for alle. Udstillingen er en god opvarmningsøvelse til dialog og debat om emner som kan være svære at relatere til.

I løbet af en Gennemsnitlig-udstilling inviteres deltagerne til at bidrage ved at give et billede af sig selv i form af en historie. Grundhistorierne bag "Gennemsnitlig..." er skabt af HØRT ud fra statistik og fakta, og derpå er det deltagerne der streger ud og retter i teksten, så den passer til dem. Dermed er fællesskabet med til at nuancere forståelsen af hvad det "normale" er og udstillingen fungerer samtidig som metode til at lade deltagerne spejle sig i hinanden. Videoen viser udstillingen i aktion om emnet udenforskab i ungdommen.

 udstillingens temaer

Vi har hidtil lavet Gennemsnitlig menstruation, Gennemsnitlig ungdom, Gennemsnitlig stemme, Den gennemsnitlig kvinde, Gennemsnitligt hjem m. fl. og der kommer løbende flere til. Har du lyst til at høre mere om ideen eller har du lyst til at få en udstilling udviklet til dit behov, så kontakt os på info@hoert.dk

Idéen til projektet Anne og de øvrige "gennemsnitlig"-udstillinger er udviklet i samarbejde med Gertrud Wiik og Simone Gliese.