MELLEM OS SAGT

Fortælleevents på BestTellers’ Scene. Udarbejdet i samarbejde med og med støtte fra fortællere, BestTellers, Kreativt Forum og Borgerinitiativspuljen.

Temaer: Fremmed, Mit Vesterbro, Ar, Far, En anden verden.

HØRTs rolle i projektet: konceptudvikling, projektledelse, koordinering af samarbejde, iscenesættelse, tilrettelæggelse og afvikling af event, kontakt til og forberedelse af forhåndstilmeldte fortællere, PR, evaluering og dokumentation af eventen.