OM HØRT

HØRT er en organisation, som arbejder i krydsfeltet mellem kunst og samfund. Vi danner nye demokratiske fællesskaber mellem helt almindelige mennesker. Gennem personlige fortællinger styrker vi dialog og mellemmenneskeligt engagement. Vi arbejder med borgerinddragelse gennem en teoretisk, innovativ og kunstnerisk tilgang, og vi bruger kunstens rum og værktøjer til at samle borgerne og sætte fokus på samtiden.

Lyst til at deltage

Formålet med alle vores projekter er, at de skal styrke borgernes lyst, mod og evne til at deltage i samfundet. Vi samarbejder med en bred vifte af sociale og kunstneriske aktører, så vi er sikre på, at vores projekter altid præsenterer de dygtigste mennesker til at løse de rigtige opgaver.

Den personlige fortælling

Vores arbejde centrerer sig omkring personlige fortællinger, fordi de er en vigtig del af vores sameksistens. Historiefortælling er en af de stærkeste traditioner i menneskers møde med hinanden og sig selv: den mundtlige fortælling kan både formidle og inspirere, skabe erkendelse og handling. Og den er demokratisk i sin form, fordi den giver alle mulighed for at tage ordet. Dermed får vi alle sammen adgang til at sætte ord på den verden, der omgiver os.

Viden på tværs

Vores faglighed bygger på retorikvidenskab, teatervidenskab, performancestudier, minoritetsstudier, konfliktløsning og scenekunst. Det giver os kompetencerne til at skabe helstøbte og deltagerinvolverende projekter og undervisning, der stiller skarpt på både den enshed og forskellighed, vi oplever i mødet med vores medborgere.

Retorik, interaktion, kunst

Fra retorikken ved vi, at vi kan påvirke hinanden gennem sproglige handlinger. Vi ved, at den personlige fortælling er et af de stærkeste argumenter i en debat. Og vi ved, hvordan styrket mundtlig selvtillid giver lyst til at tage ordet og deltage i samfundet. Fra interaktionsvidenskaben ved vi, at vi udvikler os selv og hinanden ved at dele personlige fortællinger. Vi ved, at den personlige fortælling har potentiale til gensidig (ud)dannelse. Kunsten kan sætte os fri til at turde tage ordet. Kunsten sætter gang i fantasien og byder os velkommen i en ramme, hvor virkelighedens regler holder pause for en stund. Kunsten giver os lov til at udtrykke det, vi føler, uden skelen til hverdagens normer og dogmer. Tilsammen skaber det en unik forudsætning for at gå ind i nye fællesskaber med lyst til at udvikle og påvirke os selv og de mennesker, vi møder.