OM HØRT

HØRT er et opråb. Et opråb for handling og engagement.

HØRT er et øvelokale. Et øvelokale for interaktion og mellemmenneskelighed.

Helt konkret skaber vi rum for interaktion mellem borgere, publikummer, deltagere, organisationer og deres omverden. Det gør vi for at styrke menneskers lyst, mod og evne til at forme samfundet - sammen.

For i et samfund finder man sammen! HØRT har siden 2014 udviklet kunst, koncepter og undervisning, og derigennem ved vi at interaktion virker bedst når både hjerne, hjerte og krop kommer i spil. Vi etablerer altid rum for interaktion, som appellerer til sanselighed, samskabelse og solidaritet - uanset om formatet er en workshop, intervenerende performance, borgerdialog eller et undervisningsforløb.

Vi har rødder i scenekunst, konflikthåndtering og retorik. Vores baggrund er tværfaglig - ligesåvel som vores udtryk.

 
Klik på billedet og læs mere om tidligere aktioner & performances og hvordan du bliver en del af dem i fremtiden

Klik på billedet og læs mere om tidligere aktioner & performances og hvordan du bliver en del af dem i fremtiden

Aktioner og performances

Afmagt og apati får os i arbejdstøjet. Hvad end det omhandler frygten for at tale om døden, tendensen til at polarisere, når emnet falder på mangfoldighed og ligestilling eller den manglende tro på, at handling faktisk skaber forvandling.

HØRT udvikler egne aktioner og performances med deltagerne og samskabelsen som udgangspunkt. Vi tror på, at kunstens rum og redskaber styrker solidariteten og udfordrer til at tænke nyt. Ved at rykke virkeligheden ind i scenerummet og scenerummet ud i virkeligheden, gør vi publikum til deltagere og opfordrer til handling. Vores aktioner skal røre, forandre, indgyde mod og håb.

Vi udvikler performances, aktioner og koncepter med inspiration fra co-design, konflikthåndtering, relationel og intervenerende kunst. Vores erfaring herfra danner fundamentet for vores undervisning og bestillingsarbejde.

Klik på billedet og læs mere om, hvordan vi har hjulpet andre

Klik på billedet og læs mere om, hvordan vi har hjulpet andre

Bestillingsarbejde

Vi tilbyder vejledning og konceptudvikling til organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og private, så de endnu bedre kan engagere deres medlemmer og målgrupper i deres sag.

HØRT udvikler interaktionskoncepter, som skaber dialog og handlekraft blandt deltagerne. Vi kan facilitere samtaler og debat om både tabuer og komplekse emner, fordi vi først og fremmest etablerer trygge, æstetisk appellerende og deltagerbaserede dialogrum.

Vi har eksempelvis tilpasset og afviklet vores hjertefabrik for CBS, Sex & Samfund, Folkemødet og Ventilen. På denne måde skabte vi synlighed om emnerne mangfoldighed, lighed, demokrati og ensomhed.

Klik på billedet for at se film og læse om metoderne bag vores undervisning

Klik på billedet for at se film og læse om metoderne bag vores undervisning

Undervisning

HØRT underviser i mundtlig selvtillid, konceptudvikling og konflikthåndtering for organisationer og på uddannelsesinstitutioner,

Vi etablerer klart rammesatte læringsrum, som gør det nemmere at bryde vaner og tænke nyt.

Når HØRT underviser, bliver deltagerne en del af et dynamisk, øvelsesbaseret og tillidsvækkende læringsrum, som er udfordrende , sjovt og overraskende nemt at indgå i.

Vi har eksempelvis undervist Ventilens fortællerkorps i fortælling og Sex & Samfunds UgeSex ambassadører i interaktionsbaseret konceptudvikling.