RØST - Talerfestival

 

Der blev skabt et trygt rum til personlig udfoldelse, hvor vi kunne tale om personlige ting” 

”Gode øvelser og gode redskaber til hvordan man tør stille sig op. Det øgede selvsikkerheden”

”Jeg er nærmest blevet afhængig af at tale.
— Elevcitater

I forbindelse med talerskolen og -festivalen Røst, underviser HØRT højskolelever i landet over i mundtlig selvtillid og kreativitet. Vi hjælper højskolerne i Danmark med at lykkedes så deres unge oplever at vejen fra stolen i klasselokalet til talerstolen på festivalen bliver mere intuitiv, legende og mindre angstprovokerende. Målet er at så mange unge som muligt får lyst og mod til at ytre sig om den verden de lever i og det samfund de drømmer om.  

Vores øvelser og undervisning tager afsæt i eleverne og deres egne oplevelser og erfaringer. Vi arbejder med udtryk og idégenerering gennem improvisation, personlig historiefortælling og sanselighed. Vi har altid fokus på at aktivere både hjerne, hjerte og krop, når vi underviser.  

Her under kan du se billeder fra undervisningen og hvordan vi aktiverer sanser og kreativitet gennem øvelser og små taktile ”spil”.  

Røst er et samarbejde mellem KØS – museum for kunst i det offentlige rum, Højskolerne og Ungdomsbureauet. Læs mere om festivalen her