UNDERVISNING

HØRTs undervisning styrker lysten og modet til at engagere sig i hinanden og ytre sig om de emner og udfordringer vi som mennesker har til fælles. Hvad end vi er er undervisere for højskoleelever, universitetsstuderende eller folkeskoleklasser, danner vi klart rammesatte læringsrum, der gør det til en tryg oplevelse at bryde vaner og tænke nyt. 

Vores undervisningsforløb og workshops er tilrettelagt som totaloplevelser, der aktiverer både hjerne, hjerte og krop. Derfor oplever deltagerne at blive en del af et dynamisk, øvelsesbaseret og tillidsvækkende læringsrum, som er udfordrende, sjovt og overraskende nemt at indgå i, og de oplever at de kan sætte egne erfaringer og refleksioner i spil. 

Metodisk arbejder HØRT med improvisation, historiefortælling, bevægelse og sanselighed og trækker på vores faglige og praktiske baggrund inden for scenekunst, retorik og konflikthåndtering.  

Til højre kan I se to eksempler på workshops, som viser metoderne i aktion: 

Jeg fik kriller i maven flere gange i dag – I fik noget, som kan være svært for mange til at virke så nemt.
— Marie, underviser på Suhrs Højskole 

Vi tager selvfølgelig altid udgangspunkt i den specifikke målgruppe og dennes behov, og tilbyder både undervisningsforløb og workshops. Kontakt os endelig på  info@hoert.dk  eller ring til Mia på 24255304 for at høre om vi kan hjælpe dig. 

Herunder kan du læse mere om udvalgte eksempler på undervisningsforløb, vi tilbyder: